Bønn fra en sliten Ahus-sykepleier

kilde: nsf

Kjære Jens Stoltenberg! 
Her kommer en liten bønn fra en sliten sykepleier som jobber på Ahus.

Jeg jobber 100% på en sengepost på Ahus, og jeg stortrives i jobben min. Jeg har gode kollegaer som jeg kommer godt overens med, jeg har en fantastisk avdelingsleder som gjør at jeg føler meg trygg på jobb, og jeg gjør en jobb jeg føler er viktig. Jeg har jobbet som sykepleier i 3 år, og har aldri hatt den minste tvil om jeg har valgt riktig yrke for meg. Før nå?

Den siste uken har sjokkbeskjeden om at ledelsen på Ahus har bestemt seg for å pålegge sykepleiere flere helgevakter i året og/eller lengre vakter (12,5 t) for å løse kabalen med udekkede vakter. Jeg kaller dette en sjokkbeskjed, fordi dette kom som et sjokk på oss ansatte.

Vi har fått beskjed om at dette var løsninger som muligens skulle bli vurdert, men ikke at denne vurderingen var kommet så langt. Det er mulig man har forsøkt å informere ansatte om dette, men det har tydeligvis ikke vært godt nok. Men informasjonen om dette er for så vidt ikke problemet.

Problemet er selve avgjørelsen! Hvordan kan Hulda Gunnlaugsdottir mene at dette skal løse problemet?!? Hun begrunner avgjørelsen med at dette kommer til å gi en større kontinuitet for pasientene, og et lavere sykefravær blant ansatte. Hun sier at de har som fokus at Ahus skal være et trygt sted for pasientene og en god arbeidsplass for ansatte.

I mine øyne vil flere pålagte, og lengre, helgevakter føre til det motsatte. Hvor mye bedre er det for pasientene at de har sykepleiere rundt seg som er så slitne og lei av jobben sin at de ikke orker å være fokusert på jobben de gjør? Hvordan kan pålagte og lengre vakter føre til et bedre arbeidsmiljø for pleierne, når pleierne er utslitte allerede på grunn av dagens situasjon?

Jeg, og flere av mine kollegaer, kommer til å begynne jakten på en ny jobb dersom disse tiltakene blir en realitet. For min del kommer dette i verste fall til å ende opp med at jeg etter kun 3 år ender min karriere som sykepleier og skaffer meg en annen utdannelse, ikke bare en annen jobb innen helsevesenet. For uansett hvor mye jeg elsker jobben min, så kan jeg ikke bare sitte og godta å bli behandlet på denne måten.

Ja, pasientenes behov er viktige, men hva men MINE behov? Hva med MITT liv? Jeg har allerede fullt opp med å jobbe 100 % dag-, kveld- og nattevakter, og er i perioder utslitt av dette. I tillegg prøver jeg å opprettholde et liv ved siden av jobben. Jeg er 25 år, og hadde håpet å få jobbe som sykepleier i mange år til. Men jeg er sannelig ikke sikker på om jeg ønsker å bruke mitt liv i en bransje som behandler sine ansatte på denne måten! 
I mine øyne gjør ledelsen på Ahus en stor feil med denne avgjørelsen, de skyter seg selv i foten. JEG tror resultatet blir at mange sier opp, og hvor lett blir det å skaffe nyansatte til et sykehus som TVINGER ansatte til å gi opp sitt eget liv for at sykehuset skal gå rundt?

Håper du tar deg tid til å lese dette, og at DU som statsminister kan gjøre noe med dette problemet! 

 

MVH: medrec.no

 

 

Hva får du som jobber innen helse og omsorg i lønn?Nedenfor viser vi en oversikt over hva de forskjellige yrkesgruppene innen helse i gjennomsnitt får utbetalt i lønn.

Sykepleier

Gjennomsnittlig lønn for en sykepleier uten videreutdanning eller spesialisering ligger i underkant av 372 000 kr i året.

Sykepleier med spesialisering

Gjennomsnittslønnen for en spesialsykepleier ligger på rundt 436 000 kroner i året. Dette inkluderer alle typer spesialsykepleiere.

Helsefagarbeider/Hjelpepleier

Begynnerlønnen for en helsefagarbeider er cirka 330 200 kroner i året. Denne summen inkluderer vakttillegg, og lønnsnivået kan variere noe.

Lege, kommunal og fylkeskommunal virksomhet

En Lege ansatt i kommunal og fylkeskommunal virksomhet tjener gjennomsnittlig 675 600 kroner i året. *

Lege, private foretak

Gjennomsnittlig årslønn for en lege i privat helse- og sosialtjeneste er 861 600 kroner. *

Lege, offentlige helseforetak

Lege ansatt i offentlige helseforetak tjener gjennomsnittlig 778 800 kroner i året. * 

Dette er gjennomsnittstall for alle legeyrker uavhengig av spesialisering, og lønnsnivået kan variere mye. 

Helsesekretær

Minstelønn fra 1. mai 2010, kommunal sektor, med 0 års ansiennitet: 302 700 kroner uten tillegg.

Psykolog, helseforetak

Psykologer ansatt i helseforetak tjente i gjennomsnitt 778 800 kroner i året. *

Psykolog, offentlig

En psykologe i kommunal og fylkeskommunal virksomhet tjener 504 000 kroner i året * 

Lønnsnivået for en psykolog kan variere mye avhengig av blant annet ansiennitet, formell kompetanse og arbeidsansvar.

Vernepleier/Sosionom

Gjennomsnittlig årslønn for vernepleiere og sosionomer er 447 600 kroner.

Tannlege, offentlig ansatt

En tannlege ansatt i staten har en gjennomsnittslønn på 452 900 til 842 400 kroner i året.

Tannlege, privat sektor

Privatpraktiserende tannleger tjener som regel mer enn tannleger som jobber i det offentlige.

Farmasøyt, provisor

Gjennomsnittslønn for provisorfarmasøyter ansatt i apotek 603 912 kroner i året.

Farmasøyt, reseptar

Gjennomsnittslønn for reseptarer ansatt i apotek er 445 776 kroner i året.

 

MVH: medrec.no

Sykepleiere i Sverige lokkes med ekstralønn


Svenske sykehus tar utradisjonelle midler i bruk for å holde på arbeidskraften når feriesesongen slår inn for fullt.

Onsdag holdt overleger i Stockholm et møte om hvordan sykehusene kunne holde på sykepleiere i sommer, uten å tråkke på ferierettighetene.

Møtet ble holdt fordi fjoråret bød på store utfordringer blant annet ved Karolinska universitetssykehus.

- 15.000 ekstra i lønn

Kombinasjonen færre sykepleiere og Karolinskas ansvar for 35.000 innflyttede stockholmere og et ukjent antall turister denne sommeren skaper hodebry for overlegene ved sykehuset.

Et av forslagene som gikk gjennom var å lokke sykepleiere med ekstralønn, opptil 15.000 svenske kroner ved Karolinska universitetssykehus om de utsetter to ferieuker, skriver Dagens Nyheter.

Mangelen på sykepleiere får de fleste sykehus til å ta i bruk lignende lokkemidler denne sommeren.

I tillegg skal planlagte operasjoner og behandlinger som ikke er akutte utsettes til høsten.

- Det kommer til å bli tøft. Vi konsenterer oss om å forsøke å håndtere vårt akutte oppdrag, sier overlege ved Södersjukehuset, Peter Rönnerfalk.

- Ødeleggende

Fagforbundet som organiserer pleierne, er kritiske til tiltaket.

- Det er ødeleggende. Når det er så tøft å jobbe i helsevesenet trenger sykepleierne sine fire sammenhengende uker med ferie denne sommeren. De trenger hvile for å takle høsten. Mange er utslitte, trøtte og har allerede jobbet ekstra vakter, sier Sineva Ribeiro i Vårdförbundet.

- Jeg har tidligere observert at ansatte lokkes med ekstra penger, og så får ikke disse anledning til å ta ut ferie på høsten fordi behovet etter arbeidskapasitet er stort også da, sier hun.

Ribeiro foreslår at pengene heller burde gå til høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

Overlege Gunnar Öhlén på Karolinska skulle også gjerne sett at sykehuset ikke behøvde å lokke sykepleierne til å utsette ferien.

- Jeg er helt enig i at personalet trenger sommerferien sin. Derfor kommer vi sent med tilbudet, og begrenser muligheten til to uker, sier han.

Jobber i Norge

Nyutdannede sykepleieres lønnskrav er på 25.000 svenske kroner, omtrent 22.000 norske kroner i måneden, noe ingen sykehus hittil har gått med på.

Bedre betalte jobber i legemiddelsfirmaer og eldreomsorgen stjeler derfor arbeidskraft fra sykehusene.

Sykehusene er overbevist om at ekstra arbeidskapasitet er tilgjengelig på markedet, men mange fristet heller av Norge, der lønnsvilkårene er langt bedre enn ved svenske sykehus. Totalt 19.000 svenske sykepleiere har norsk autorisasjon (2012), ifølge Sykepleien.no.

 Svenske skatteregler forsøker noe på vei å forhindre «grensegjengere». Sykepleiere som jobber i norske grensekommuner til Sverige taper lønn fordi de betaler skatt til Sverige etter norsk kronekurs. Jobber de for eksempel i Fredrikstad betales skatten etter svensk kronekurs. Sykepleiere som bor i svenske grensekommuner skattelegges etter egne regler.

 

Kilde: E24

 

MVH: Medrec.no

Slik skriver du jobbsøknad

 
 Slik skriver du jobbsøknad


Det er mye som er viktig å tenke på når du skal skrive en jobbsøknad, og de færreste av oss vet faktisk hvordan man skal skrive en. Med disse enkle grepene vil du også mestre det å skrive en bra jobbsøknad som er både iøynefallende og seriøs. 

To typer jobbsøknader

Det er viktig å skille mellom en standard jobbsøknad og en åpen søknad når du skal søke jobb. En standard jobbsøknad er en målrettet søknad som du skriver til en utlyst stilling. En åpen søknad derimot er et litt vagere konsept, men fungerer på nesten samme måte. Forskjellen er at en åpen søknad ikke skrives for en utlyst jobb, men er en søknad man leverer i påvente av at en jobb skal bli ledig en gang i framtiden. 

Standard jobbsøknad

Det som er det overhengende målet med en standard jobbsøknad er å "svare" på utlysningsteksten. Derfor er det viktig at du leser stillingsannonsen meget godt. Skaff deg så mye kunnskap du bare kan om bedriften og hva de er på jakt etter.

Husk at du skal fylle et behov som de har, du må bevise at du kan fylle dette behovet. Du kan se på utlysingsteksten som et spørsmål: "Er du riktig person for denne jobben?" Er svaret, ja, må du selvfølgelig begrunne dette. 

De første par setningene i en jobbsøknad er de aller viktigste. Her skal du vekke interesse og samtidig sørge for at den som leser jobbsøknaden skal bli inspirert til å lese videre. Det er da viktig at du er rett på sak og svarer på hvorfor akkurat "du" skal ha denne jobben. Ikke begynn med noe urelevant vissvass som kun er der for å ta opp plass. Plass er verdifullt i en jobbsøknad og en viktig huskeregel er at jobbsøknaden skal være så kort som mulig.

Du skal heller ikke være for sjenert i en jobbsøknad. Som med alt annet her i samfunnet må man ta det. Ingen tar deg seriøst om du spør pent om noen kan være så snill å gi deg en jobb. Det skjer ikke. Vær flink til å vektlegge de kvalitetene som gjør deg kvalifisert til jobben så tidlig som mulig i jobbsøknaden. Du må overbevise og samtidig vise engasjement, luke ut alt av skrivefeil, unngå å bli kjedelig og sist men ikke minst, svare på søknaden. Jobbsøknaden din skal inneholde alt det CV'en din ikke inneholder. 


Ring på forhånd

Et veldig godt tips er å ringe på forhånd og gjerne spørre om noe som er relatert til utlysingsteksten. Dette viser engasjement og kan kun sees på som positivt. En ting som er viktig å tenke på da er at du "aldri" må spørre om noe som allerede er forklart i utlysningsteksten. Gjør du dette skjønner arbeidsgiver at du ikke har tatt deg bryet med å lese utlysningsteksten skikkelig og du kan nesten begynne å se deg om etter en ny stillingsannonse. Aldri gi arbeidsgiver en mulighet til å få et dårlig inntrykk av deg.

Etter du har ringt kan du skrive i søknaden, "viser til hyggelig samtale", noe som gir et godt inntrykk for den som leser søknaden. Kanskje er den som leser søknaden og den du snakket med på telefonen samme person som kanskje til og med husker deg. Mulig dere også fikk en god tone på telefonen, da har du allerede fått en fot innenfor.

Åpen jobbsøknad

En åpen jobbsøknad skiller seg fra en vanlig jobbsøknad ved at man skal ikke svare på utlysningstekst. En åpen jobbsøknad kan også sees på som et personlig brev, nesten en form for utvidet visittkort man leverer fra seg i håp om å bli kontaktet på et senere tidspunkt. Hensikten med en åpen søknad er å vekke nok interesse hos arbeidsgiver slik at du vil bli vurdert for en eventuell framtidig åpning i firmaet.

Gjør som du ville ha gjort på en vanlig søknad. Start rett på sak med å fortelle hvem du er og hvorfor du bør jobbe i firmaet den dagen en jobb blir ledig uten å høres overlegen ut. Selv om det er en åpen søknad må du ikke bli bakoverlent og sjenert. De samme reglene som for en vanlig jobbsøknad gjelder. Ta jobben! Ikke vent på at noen gir deg den om du spør pent nok.

En annen fordel med åpne søknader er at du kan bli kalt inn til intervju før en ledig jobb blir utlyst, rett og slett fordi det koster masse penger å utlyse en stilling. Og om de har deg som er kvalifisert og kan gå rett inn i jobben, hvorfor skal de da kaste bort masse penger på en utlysning?

En åpen søknad bør ikke være et masseprodusert skriv som er likt for hvert sted du leverer den. Den skal skreddersys mot den jobben du vil ha.

Personlig oppmøte

Når du går rundt og leverer åpne søknader (Ja, lever åpne søknader personlig.) spør alltid om å få snakke med sjefen, innehaver eller den med høyest stilling på arbeidsplassen. Om sjefen henviser deg litt nedover i systemet er det greit. Det er alltid bedre å bli henvist nedover (sjefen ba meg snakke med deg). Om ingen ansvarshavere er tilstede kommer du tilbake ved en senere anledning. 

Fordelene med å møte opp personlig er mange. Du viser ansikt og får kanskje sagt et par setninger til sjefen som gir et godt inntrykk av deg. Du havner automatisk i en annen bås enn alle papirsøknadene ettersom sjefen allerede har møtt deg og aller helst likte det han møtte. De fleste liker mennesker som viser initiativ og viser seg som litt uredde. Du beviser rett og slett en personlig egenskap som er viktig i alle jobber. Det finnes ikke jobber der det å være sjenert og tiltaksløs er en fordel. 

 

MVH: Medrec.no

Dette er hva Medrec.no har å tilby samarbeidspartnere!

 

Medrec.no tilbyr en rekke tjenester for å bedre din eksponering mot eksakt rett målgruppe! 

Profilannonser
En profilannonse er en vanlig plassannonse som blir stylet med flotte bilder og et fresht design for å vekke oppmerksomhet. Denne annonsen blir i tillegg til å ligge på vår side, sendt ut til alle aktuelle kandidater på e-post. Profilannonser har meget høy treffsikkerhet.
Eksempler på profilannonser
Gausdal
Randaberg

Presentasjoner
En presentasjon på medrec.no innebærer at vi lager en flott presentasjon av deres kommune, sykehus eller helseforetak med friske bilder og et fresht layout. Dette er noe vi lager i samråd med kunden for best mulig resultat. Dette er noe vi lager for å gi kandidater et godt inntrykk av akkurat deres kommune, sykehus eller annet foretak 
Eksempler på presentasjoner
Flekkefjord


Tysvær


Stavanger


Bannere
En banner på vår side har som formål å trekke flere aktuelle kandidater mot annonsene. Banneren vil bli plassert godt synlig på vår forside og relevante undersider.
Eksempler på bannere
bannere
Våre bannere kommer i flere størrelser, men de to vanligste er en kvadratisk (120 * 120) og en stående rektangulær (120*185)
Størrelser på banner
bannere størrelser


Partnere
Annonsen publiseres også hos våre partnere Foruten eksponering mot Medrecs besøkende og utsendelse til deres eksakte målgruppe, publiseres annonsen til og med på Medrec partnersider, hvilket gir maksimal eksponering og gjør at dere raskt når ut til en stor mengde attraktive arbeidssøkende.
Noen av våre partnere
partnere

Reblogg av en sykepleiers blogg.

Dette er en blogg vi i Medrec.no kom over når vi leste litt rundt på nettet. Med tillatelse fra forfatter publiserer vi denne bloggposten her!

Dette er en sterk skildring av hvorfor Melissa valgte å bli sykepleier! Anbefales på det sterkeste!

 

"Min mor var sykepleier både i jobbsammenheng og privat. Hennes handlinger er det som inspirerte meg til å følge i hennes fotspor. Hun jobbet tunge skift på sykehjemmet der hun var ansatt og fulgte opp en tung arbeidsdag med å måtte pleie begge sine foreldre, mine besteforeldre. Hun hadde innsideinformasjon om hvordan mange eldre kunne bli behandlet på et sykehjem og valgte derfor å ta vare på sine nærmeste på sin måte istedet for å overlate de til samfunnet. Kort summert ble jeg trollbundet av hennes edle handlinger om å ta vare på sine foreldre slik som foreldre tar vare på sine barn. For henne skulle det bare mangle og hun så aldri på sitt liv som en byrde av den grunn.


Nå er det jeg som er generasjonen som ønsker å videreføre dette. Mine besteforeldre ligger i graven og var lykkelige til det siste, men min mor er utslitt og jeg vil yte henne det samme som hun gjorde.

Å være sykepleier vil ikke gjøre meg fysisk rik, men det vil gi meg en helt annen form for rikdom. Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang med dette. Er i samtaler om en sommerjobb på et sykehus som jeg har høye forhåpninger til! 

Jeg tenkte å bruke denne bloggen til å formidle mine opplvelser, oppturer og nedturer. Det er ikke til å komme unna at vi som er sykepleiere blir ofte tatt for en selvfølge i samfunnet, vi blir skjelden lagt merke til selv om vi gjør noe som er viktig. Det er ikke alle som har barn som ønsker å ta vare på sine foreldre på samme måte som meg og min mor gjorde før meg. Mange ender opp som ensomme sjeler som ikke lengre har en funksjon i samfunnet. Respekten for mennesker forsvinner når de har utspilt sin rolle og den oppvoksende generasjon glemmer fort hvem som la grunnlaget for deres egen suksess."

 

MVH: Medrec.no

Slik nailer du et jobbintervju!

Jobbintervju


Når du er innkalt til et intervju, anser arbeidsgiver deg som foreløpig kvalifisert til stillingen. Det lønner seg å stille godt forberedt.
Her er det mange fallgruver og mye å huske på for deg som arbeidssøkende 


Forberedelser

Mange er veldig sløve med å forberede seg grundig til et jobbintervju. Mange er alt for opptatt med å være nervøse og glemmer rett og slett hva man egentlig skal gjøre den knappe halvtimen et jobbintervju som regel varer. 

Skaff deg forhåndskunnskap om firmaet. Les på bedriftens hjemmeside og besøk også gjerne fimaet. All kunnskap er bra kunnskap her. Du kan også huske på at nesten alle arbeidsgivere som har innkalt deg til et intervju vil "google" deg også. Har du pinlige bilder eller ekstreme ytringer på Facebook eller noen andre steder bør du fjerne dette! Om du tar opp noen av punktene du har lagt merke til i selve jobbintervjuet vil du bli ansett som interesert, noe som gir et meget godt inntrykk!

Andre forberedelser kan være å følge firmaets dresskode. Ikke doll deg opp i dress om det er et firma som som kjører "casual friday" hver dag. På den andre siden skal du "aldri" møtte opp sjuskete og ustelt. Joggebukser er strengt forbudt her! Møtt opp på jobbintervjuet velstelt. Dusj, barber deg, lukt godt, ikke røyk et par timer før jobbintervjuet og ikke stink av alkohol. 

Husk også at det er helt greit å være nervøs. Man skal faktisk være det. Man fokuserer bra når man er litt nervøs og man tar ikke ting for gitt. Om arbeidsgiver spør om eller hvorfor du er nervøs kan du svare at du ønsker så inderlig denne jobben. Da snur det til noe postivt i arbeidsgivers øyne! 

en mann blir grillet på et jobbintervju

Førsteinntrykk
Dette er helt klart det viktigste under hele jobbintervjuet. Nemlig de første 10 sekundene du er der. Veldig mange arbeidsgivere har bestemt seg innen den tiden på opm du er aktuell for jobben eller ikke. Det kan være litt sneversynt, men sånn er det, og det er det viktig at du som arbeidssøkende tenker på når du går til ditt jobbintervju.

Enkle regler for et godt førsteinntrykk
 • Møt opp velstelt, lukt godt, anstendig kledd
 • Solid håndtrykk
 • Se intervjueren i øynene, ikke ned i bordet eller noen andre steder
 • Sitt framoverlent, ikke sleng deg tilbake i stolen og gjør deg selv til et møbel
 • Presenter deg tydelig. ikke begynn med mumling
 • Møt opp til rett tid
Om du følger disse enkle reglene vil du gjøre et godt førsteinntrykk. Foruten det nevnt ovenfor er sunn fornuft og allminnelig folkeskikk et must her.

 

en jobbintervjusituasjon

Selve jobbintervjuet

Arbeidsgiver åpner som regel med å fortelle om bedriften og den ledige jobben. Dersom det er informasjon som du på forhånd ikke har fått svar på, kan du spørre om dette under intervjuet. Eksempel på dette kan være om arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø. Her er det en potensiell fallgruve med en gang. "Aldri" spør om noe som har vært beskrevet i utlysningsteksten eller noe som de allerede har forklart. Gjør du det vil det gi et dårlig inntrykk av deg. "har han/hun i det hele tatt lest utlysningsteksten...?. "hører han/hun ikke etter? 

Du presenterer deg, og arbeidsgiver stiller deg spørsmål. Under finner du noen av de spørsmålene det er vanlig å stille under et intervju. Du kan også få andre spørsmål, og du behøver heller ikke få alle disse spørsmålene. På forhånd må du ha tenkt gjennom hvordan du vil svare. Det er også vanlig med en gjennomgang av CV'en din. Er du usikker på hvordan du skriver en god CV kan du finne en fin guide her: Hvordan skrive en bra CV

Eksempler på spørsmål du kan bli stilt på et jobbintervju
to mennesker som tar hverandre i hendene
 • Hvorfor søkte du på denne jobben?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvorfor sluttet du i ditt tidligere arbeid?
 • Hva gjorde du i den perioden det er hull i CVen?
 • Kan du fortelle meg om noen negative sider ved deg selv?
 • Kan du fortelle meg om noen positive sider ved deg selv?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hva tror du at du jobber med om fem år?
 • Hva er dine sterkeste sider?
 • Hva kan du bidra med på denne arbeidsplassen?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?

Hvordan svare på den vanskeligste spørsmålene?
Her er det viktig at du på forhånd har øvd deg på hva du skal svare når du får vanskelige spørsmål. Noen gode tips er det dog for hva man skal og ikke skal svare.

Kan du fortelle meg om noen negative sider ved deg selv?
Dette er det vanskeligste spørsmålet man kan få på et intervju og her bli veldig mange usikre. Man blir faktisk stilt ovenfor et dilemma, man kan ikke svare ting som er direkte skadelig for sjansene for å få jobben du er intervjuet for. Arbeidsgiverne er ikke så veldig interesert i hva dine svakeste sider er, de vil bare se hvordan du takler en vanskelig situasjon og også finne ut om du er en person med selvinnsikt. 

Så hva svarer man? For guds skyld ikke svar, "kommer ikke på noen svake sider ved meg selv". Da blir du ansett som selvhøytidlig, overlegen og ganske usmakelig. Det du heller kan svare kommer selvfølgelig an på hvilken jobb du søker. Men du kan godt si at du presser deg selv for hardt noen ganger for å oppnå et mål. Da snur du noe negativt til noe postivt.

Hvorfor sluttet du i ditt tidligere arbeid?
Her er det viktig at du er 100% ærlig. Ikke kom med unnskyldninger eller ansvarsfraskrivelse. Arbeidsgivere vil skjekke det med dine referanser uansett. Om det er ekstreme grunner til at du sluttet i ditt tidligere arbeid så må du fortsatt være ærlig om dette. Om du gjorde noe dumt som gjorde at du fikk sparken må du fokusere på at dette er et tilbakelagt stadium og at du har tatt lærdom av hendelsen og er fast bestemt på at dette aldri skjer igjen.

Hva gjorde du i den perioden det er hull i CVen
Arbeidsgivere generelt missliker hull i CVen på det sterkeste. Om du som leser dette enda ikke har hull i din CV, unngå dette! 
Det kan være mange grunner til at man har hull i sin CV. Man kan ha vært gravid og hatt fødselspermisjon, man kan ha sittet i fengsel, man kan ha vært alvorlig syk.

Vær obs på hva du sier her. Ikke fortell usannheter, dette kan bli oppdaget og da får du ikke jobben. Ikke snakk for mye. Svar kort og konsist på årsaken til dine hull er. Har du for eksempel vært syk så sier du noen få setninger om det. Ikke legg ut i det vide og det brede om din diagnose. 

Følger du disse enkle retningslinjene vil du nok lykkes i ditt 
neste jobbintervju!
Lykke til! Hilsen oss i Medrec.no!

Medrec.no gir deg muligheten til å vinne et gavekort til verdi av 1500kr

Vi i medrec.no lodder nå ut gavekort til en verdi av 1500 kr! Denne premien kan brukes til spa-behandling, spa-produkter, eller andre Make-up produkter!

Gavekortet er fra Kicks og kan brukes på alle deres butikker i hele Norge.


Det eneste du trenger å gjøre er å følge en eller flere av våre blogger våre blogger! Enkelt ikke sant? Men vent, det er mer! Om du skriver om oss på din egen blogg vil du bli prioritert! Det trenger ikke å være mye som skal til og om du skriver blogg så vil dette uansett være en win-win situasjon for deg. Alle som skriver litt om oss vil få publisert sitt blogg-innlegg på denne siden.

Om du har  nevnt oss i et blogginnlegg og ønsker å delta i konkuransen, samt å få ditt blogginnlegg publisert på vår hjemmeside ber vi deg sende en E-post til denne adressen. Skriv gjerne i E-posten om du ønsker å få ditt blogginlegg publisert på vår side eller ei.

Vi håper mange benytter seg av denne muligheten da vinnersjansene er store! 

MVH: Medrec.no

 

Medrec hjelper deg å skrive en bra CV!

Hvordan skriver man egentlig en bra CV? Sannheten er at de aller fleste skriver ekstremt dårlige CV'er. Dette er ikke en overdrivelse, snarere tvert imot. Det virker som vi er så redde for å skille oss ut at vi blir generiske og kjedelige. Tenk deg hvordan det er for arbeidsgivere som skal velge ut rett kandidater? Det må være sinnsykt kjedelig å lese den samme CV'en 30 ganger på en dag der kun navn og noe info er annerledes. Tenk for et forsprang du ville fått om du skilte deg litt ut. Det er ikke så mye som skal til!


Tenk på følgende når du skrive din CV:

Det viktigste av alt når du skal skrive en CV må være å prøve å skille seg ut fra mengden. Bli sett rett og slett. Arbeidsgivere liker mennesker som tar initiativ og tør å vise seg fram litt. Dette gjelder forsåvidt hele jobbsøkerprosessen. Ring gjerne litt etter du har sendt din søknad og cv og spør om de har mottatt dette. Dette gjør flere ting:

1. Du viser ansikt, du knytter en person opp til din søknad og CV og arbeidsgiver kobler din stemme og ditt førsteintrykk opp mot dette. Utelukkende positivt!

2. Når du spør om de har mottatt din søknad og CV leter arbeidsgiver kanskje gjennom en stor bunke og finner din CV. Det som skjer er at når han legger den fra seg igjen legges din CV på toppen av bunken!

3. Du viser deg som en uredd og initativrik person. 

Skriv en god CV - medrec.no


Når du skriver en CV bør den skreddersys til den stillingen du søker. Om du søker jobb som overlege er det veldig lite intereesant å se at du har erfaring fra skranken på Narvesen. 
Du kan godt nevne alt du har gjort, men om du har mye på CV'en bør du utelate det mest uinteresante og heller legge vekt på det relevante for jobben du søker og forklare endel om din relevante erfaring.

Legg vekt på verv og frivilig arbeid. Igjen, dette viser initativ!

Skriv en god CV - medrec.noNår du sender inn CV elektronisk som vedlegg bør du IKKE sende som et worddocument (.doc). Disse formateres ulikt og en arbeidsgiver kan ende opp med å se på en dårlig formatert CV som ikke ser ut! Unngå dette ved å alltid lagre din CV som en PDF.

Ha gjerne med et lite bilde av deg selv i din CV. Dette hjelper en arbeidsgiver å knytte ren tekst til en person. Ikke bruk hvilket som helst bilde. Bruk sunnfornuft her. Bilde på stranda fra Mallorca er som å be om å bli ignorert,
det samme går for fokus på kropp. Et bra tips er et bilde der du ser litt til siden mot selve teksten.

Under "interesser og hobbyer" bør du være litt varsom med hva du skriver. Jeg er som de fleste ganske lei av "henge med venner", "slappe av i sofaen og se film". Sistnevnte er faktisk direkte negativt, logisk nok. Bruk dette feltet til å skrive noe interesant om deg selv og gjerne understrek dette med noe du har oppnådd og som igjen viser at du er initativrik og innsatsvillig.

Kilde: Medrec.no

Hva kan vi gjøre for deg?Hva skiller egentlig oss fra lignende jobbsiter?

Det er jo ikke til å komme unna at det finnes en jungel av ulike jobbsiter der ute. Litt trist at arbeidsledighet er big business for noen, men sånn er det desverre.

Medrec.no er som nevnt en side som utelukkende henvender seg til helsepersonell, men vi er ikke en statisk greie som bare "er". Vi er aktive i vår innsats for å hjelpe våre kunder og våre brukere. Er du på jakt etter jobb er det mye du kan gjøre og ikke minst mye vi kan gjøre for deg! Registrer deg på vår side under jobbovervåkning og du vil få e-post når en stilling som passer DEG både jobbtype og geografisk tilholdssted dukker opp! Dette er helt gratis!  

Ta også en titt på vår kategoriserte inndeling av ledige stillinger. Der finn har 8 underkategorier innen helse har vi flere hundre... Dette er for at du som søker skal finne "akkurat" det du er ute etter.

Ledig jobb for sykepleier >>

Ledig jobb for leger >>

Ledig jobb innen tannhelse >>

Andre helsestillinger >>

Du kan også kommunisere med oss som jobber i Medrec direkte! Hvor mange aktører tilbyr denne tjenesten? Og nei, før du tenker: "jasså ja, et femsifret telefonnummer som koster en halv månedslønn i minuttet ispedd tragisk ventemusikk..." Det er ikke dette vi tilbyr. Du kan enkelt legge til vår site på Facebook og du kan stille spørsmål til oss. Vi garanterer deg svar samme dag, og ingen henvendelser er for dumme eller useriøse, vi er jo mennesker som jobber her, ikke statiske dresskledde maskiner. (selv om vi ser dødskule ut i dress)

Join oss på facebook her!

For arbeidsgivere har vi også en rekke ting vi gjør for dere! Vi designer og publiserer eget materiale kun for dere! Vi kan ta en vanlig stillingsannonse, lage et heftig layout på den, sende den direkte til aktuelle kandidater. Vi kan også lage en presentasjon for dere med flotte bilder og et tiltalende design som fremhever deres gode kvaliteter som arbeidsgiver. Dere kan få markedsføre dere med bannere på vår side. Vi er behjelpelige med å lage alt materialet! Vår designer er fantastisk så her er det "fornøydgaranti" så det holder! 

Vi er en portal utenom det vanlige. Det våger vi å påstå. Vi er menneskelige, omgjengelige og sosiale, men innehar samtidig kunnskapen og viljen for at både du som arbeidstager og arbeidsgiver skal få det dere er ute etter!

Les mer i arkivet » Juni 2013 » Mai 2013 » April 2013
hits